Udgivelser

Følgende publikationer, der er udgivet af Bredballe Lokalhistoriske Forening, kan købes ved henvendelse til foreningen.

De seneste udgivelser kan tillige købes hos Vejle Stadsarkiv.

Nr. Udgivet Titel   Pris
 1. 1996 Kære Jakob og Karen!  Vis hæftet Kr. 20,00
 2. 1997 Bredballe Kirke 1907 – 1997  Vis hæftet Udsolgt
 3. 1998 Fiskeriet ved Bredballe Strand  Vis hæftet Udsolgt
 4. 1999 Bredballe Centralskole  Vis hæftet Kr. 20,00
 5. 2000 A. Ustrups Baadebyggeri  Vis hæftet Udsolgt
 6. 2001 William Jansens Værft  Vis hæftet Udsolgt
 7. 2002 Bredballe Mølle  Vis hæftet Kr. 20,00
 8. 2003 Bredballe Alderdomshjem  Vis hæftet Kr. 20,00
 9. 2004 ”Bethlehem” Missionshuset i Bredballe  Vis hæftet Kr. 20,00
10. 2005 Landliggerne ved Bredballe Strand   Kr. 20,00
11. 2006 Børresen og Brønsodde 1962 – 2003   Kr. 20,00
12. 2007 Bredballe Kirke 1907 – 2007, Uddrag fra Ejnars dagbog 1907   Kr. 30,00
13. 2008/09 2008/09 Erindringer   Kr. 30,00
14. 2010 Gårde i Bredballe I   Kr. 30,00
15. 2011 Gårde i Bredballe II   Kr. 30,00
16. 2012 Bredballe Mark – fra land til by   Kr. 30,00
16a. 2012 Luftfotografier af Bredballe området   Udsolgt
17. 2013 Flugten til Bredballe – 2 familiers skæbnefortællinger   Kr. 30,00
18. 2014 Historien om fiskeeksportør Hans Andersen Mathiasen   Kr. 30,00
19. 2015 Bybæk   Kr. 50,00
20. 2016  Helga Berntsen – Hornstrup kommunes første hjemmesygeplejerske   Kr. 50,00
21. 2017 Selvbyggerne i Bredballe Kr. 50,00
22. 2018 Bredballe Villapark Kr. 80,00
23. 2019 Mit Bredballe ved Bent Mikkelsen Kr. 80,00
24. 2019 Jubilæumsbog – Bredballe – dengang og nu Kr. 120,00