Kommende arrangementer

Bredballe Lokalhistoriske Forening indbyder hermed til årets aftenvandring

Foråret er nu for alvor på vej og tiden for den traditionsrige aftenvandring nærmer sig derfor og heldigvis med hastige skridt.

Vandringen vil i år finde sted torsdag den 1. juni 2023 og vil ske i samarbejde med Bredballe Menighedsråd, da temaet er ”Bredballe Kirkegård”.

Vi mødes i Sognegården, Kirkebakken 46, 7120 Vejle Øst kl. 19.

Her vil Kirsten Dalager fra Kirkegårdsudvalget byde velkommen til de fremmødte, hvorefter Bredballe Lokalhistoriske Forening vil give en introduktion til aftenens forløb.

Når dette er gjort, deles de fremmødte op i tre hold, som starten vandringen fra hver deres udgangspunkt.

Arrangørerne har på forhånd udvalgt steder af særlig interesse, hvor der gøres holdt, således turlederen kan fortælle om gravstedet og de begravede/urnenedsatte personer.

Når kirkegårdsvandringen er tilendebragt, samles vi atter i Sognegården, hvor Bredballe Menighedsråd er vært ved en kop kaffe med tilhørende småkager.   

Har nogle af deltagerne spørgsmål i forlængelse af vandringen, vil der være mulighed for at stille dem under kaffen.

Så vil vi gøre vort bedste for at besvare dem.

Vi håber på, at rigtig mange vil møde op til dette spændende arrangement.

Alle er velkomne!