Aftenvandring 2023

Bredballe Kirke og Kirkegård ca. 1940

ÅRETS AFTENVANDRING – EN SUCCES MED 80 FREMMØDTE.

Bredballe Lokalhistoriske Forening afholdt torsdag den 1. juni den traditionsrige årlige aftenvandring.

I år var temaet “En vandring på kirkegårdene ved Bredballe Kirke”.

Arrangementet var kommet i stand som et samarbejde mellem Bredballe Menighedsråd v/ Kirsten Dalager og BLF og foregik en skøn solrig aften.

Denne startede – efter der var budt velkommen til de mange fremmødte – med en sang, hvorefter Erna Juul fra BLF fortalte om Bredballe Kirkes tilblivelse og anlæggelsen af de forskellige afdelinger af kirkegården.

Herefter deltes de tilstedeværende op i 3 grupper, som med hver deres guide og hver deres udgangspunkt påbegyndte aftenvandringen.

Der blev gjort holdt ved en række på forhånd udpegede gravsteder, som kunne være af særlig interesse.

Her fik deltagerne historien om gravstedet og de personer, som var bisat/begravet der.

Mange kunne supplere med yderligere oplysninger om både disse og andre gravsteder, hvilket gjorde vandringen til en endnu bedre oplevelse for alle.

Aftenen sluttede med kaffe og småkager, samt en anekdote eller to, hvorefter der blev sagt tak og de fremmødte kunne vende hjem efter en forhåbentligt god og indholdsrig aften.

I forbindelse med afvikling af arrangementet skal der lyde en tak til Bredballe Menighedsråd v/ Kirsten Dalager for et godt samarbejde omkring afviklingen af aftenvandringen.

Tak fordi I stillede lokaler til rådighed i Sognegården og tak fordi I sponserede kaffe og småkager til deltagerne.

En særlig tak skal lyde til Birgit Johansen, som beredvilligt stillede sig til rådighed som guide for en af grupperne, og i øvrigt altid gerne giver en hånd med, når der er brug for det.

Vi fra bestyrelsen i Bredballe Lokalhistoriske Forening siger endnu en gang tak for den store opbakning til vore arrangementer og på gensyn til vore trofaste medlemmer.

Birgit Johansen fortæller
– og afsluttede med kaffe
Vi besøgte kapellet