Generalforsamling 2021

December 2020

Indkaldelse til

Generalforsamling i Bredballe Lokalhistoriske Forening

mandag, den 8. marts 2021 kl. 19.30

i Bredballe Sognegård, Kirkebakken 46, 7120 Vejle Ø.

med følgende dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af suppleant til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes til formanden, Preben Sørensen, Smedevangen 21, 7120 Vejle Ø, mail: senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen vil der være et endnu ikke færdigplanlagt foredrag med et historisk islæt.

I skrivende stund (december 2020) må vi tage forbehold for, at restriktioner i forbindelse med Coronaen kan risikere at spænde ben for generalforsamlingens gennemførelse.

Bestyrelsen