Foredrag Orla Lehmann

Foredrag i Sognegården 24.oktober Kl.19.00

PÅ SPORET AF AMTMANDEN.

Orla Lehmann er mest kendt for sin rolle som landspolitiker.  Han var en af ophavsmændene til vores grundlov fra 1849 og en af skandinavismens mest betydningsfulde fortalere. For eftertiden er han også kommet til at stå som medansvarlig for katastrofen i 1864.

Mindre kendt er det, at han også var amtmand i Vejle i perioden 1848 til 1861. Her var især de første år meget dramatiske. Enevælden faldt, landet fik en grundlov, og der udbrød borgerkrig i Slesvig-Holsten. Personligt måtte Orla Lehmann igennem svære personlige sorger og tilbringe et halvt år som krigsfange hos oprørerne.

I sit foredrag vil Kjeld Bjerrum Jensen, bestyrelsesmedlem i Bredballe Lokalhistoriske Forening, behandle hans tid som amtmand: Hvorfor blev han amtmand i Vejle? Hvordan var hans virke i amtet? Hvilke spor kan man i dag finde af hans virksomhed dengang, og hvordan afspejlede hans landspolitiske holdning sig i hans lokalpolitiske virksomhed?