Historier

Har du historier, anekdoter, fotos eller andet, som du synes kunne være spændende eller interessant at dele med foreningens medlemmer eller andre interesserede, kan du altid kontakte bestyrelsens medlemmer med henblik på udgivelse her på hjemmesiden.