Generalforsamling 2023

Indkaldelse til

Generalforsamling i Bredballe Lokalhistoriske Forening

Mandag den 6. marts 2023

i Bredballe Sognegård, Kirkebakken 46, 7120 Vejle Ø.

med følgende dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af suppleant til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes til formanden, Henrik Schultz, Dampskibsvejen 17, 7120 Vejle Ø på mail: senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen vil der være et endnu ikke færdigplanlagt foredrag med et historisk islæt.