Aftenvandring 2023

Bredballe Kirke og Kirkegård, ca 1950

Årets aftenvandring havde temaet “En vandring på kirkegårdene ved Bredballe Kirke”

Vandringen foregik torsdag den 1. juni 2023 i samarbejde med Bredballe Menighedsråd.

Kirsten Dalager fra Kirkegårdsudvalget bød velkommen til de ca 80 fremmødte, hvorefter Bredballe Lokalhistoriske Forening gav en introduktion til aftenens forløb.

Herefter deltes de tilstedeværende op i 3 grupper, som med hver deres guide og hver deres udgangspunkt påbegyndte aftenvandringen. Der blev gjort holdt ved gravsteder, som kunne have særlig interesse.

Efter vandringen var menighedsrådet vært med kaffe og kager.

Se mere om aftenvandringen under Arrangementer/Tidligere arrangementer

Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling i Bredballe Lokalhistoriske Forening blev afholdt

Mandag den 6. marts 2023 kl. 19,00

i Bredballe Sognegård, Kirkebakken 46, 7120 Vejle Øst.

Efter generalforsamlingen holdt Tore Teglbjærg fra Vejle Stadsarkiv foredrag om

Forlystelseslivet ved Tirsbæk.

Se Bestyrelsens beretning, Referat fra generalforsamlingen og Regnskab 2022

Årshæftet 2022Årshæftet 2022 med titlen “Billedkunst I Bredballe” er en fortælling om nogle af de kunstnere, der har eller har haft deres gang i Bredballe.
Hæftet er uddelt til foreningens medlemmer.

En oversigt over hæftets indhold kan ses her


Årshæftet 2021

Fortællinger fra det gamle Bredballe
-består af fire af hinanden uafhængige historier om
markante personligheder der har boet og levet i Bredballe

Medlemmerne har fået det lagt i postkassen

Ny donation

Fra Ann Andersen og Torben Tuuslev har vi modtaget et fint maleri udført  af Fritz Christensen.
Motivet er udsigten over Vejle fjord set fra kunstnerens terrasse på Solvej 20.
I vores årsskrift fra 2015 kan du læse mere om Fritz Christensen

Bredballe – dengang og nu

I anledning af foreningens 25 års jubilæum i 2019 har vi udgivet bogen om Bredballes historie, den kan stadig købes.

Om Bredballes historie…

Årshæftet 2020

Busruten Vejle – Tirsbæk
Er en fortælling om rutebilkørslen mellem Vejle og Bredballe

Læs mere om hæftet Årshæftet 2020 “Busruten Vejle – Tirsbæk”

Hæftet er omdelt til alle medlemmer primo december 2020

Fiskerhuset ved Tirsbæk strand

Se billeder fra foredraget om fiskerhuset ved Tirsbæk strand – Klik her

“Signes Hus” – Donation

Fra Carl C. Hansen i Roskilde har vi modtaget en fornem donation i form af to billeder begge forestillende Strandvejen 37 – måske bedre kendt som  “Signes Hus.”