Foredrag på Kjærgaardsholm

Invitation til Foredrag om ”Vesterlandets konge –  Christen de Linde” på Kjærgaardsholm

På Bredballe Lokalhistorisk Forenings generalforsamling den 11. marts 2024 fortalte Mogens Ladegaard om markante ejere af Tirsbæk Gods. Herunder også om Christen de Linde, der i en periode ejede både Tirsbæk Gods og Kjærgaardsholm ved Skive.

Engum Lokalhistoriske Forening og Mogens Ladegaard planlægger en udflugt til Kjærgaaardsholm Gods
den  21. september 2024 kl 13.30, og medlemmer af Bredballe Lokalhistoriske Forening blev inviteret med til denne udflugt.

På Kjærgaardsholm Gods (Holstebrovej 484, 7860 Spøttrup) vil forhenværende  museumschef  Esben Graugaard holde foredraget ”Vesterlandets konge – Christen de Linde, En vestjysk matador og hans slægt”.

Om Christen de Linde og forbindelsen mellem Kjærgaardsholm og Tirsbæk Gods fortæller Gunnar Skibsholt fra Engum Lokalhistoriske Forening bl.a.

Christen de Linde 1664 – 1706 oparbejdede store godsbesiddelser og stor rigdom.
En af sønnerne, Nils Linde, arvede i 1706 Kjærgaardsholm efter sin far. Gift på Tirsbæk 1718 med Karen Rosenkrantz, datter fra Tirsbæk. Fødte i 1720 søn Christen Linde.

Nils Linde havde et aktivt virke på Tirsbæk bl.a. istandsættelse af hovedbygningen, vinbjerget,  fransk haveanlæg med stensætning og lang allé.

Karen Linde døde i 1736.

Først ældre Nils Linde og derpå sønnen Christen Linde, var lun på Maren Loss, malkepigen på Tirsbæk. Ridefoged/forvalter på Kjærgaardsholm, Jørgen Hvas kom ind i billedet, da Christen Linde og Maren Loss i 1755 tog ophold på Kjærgaardsholm efter i 1752 at være blevet viet i København efter nogle år med retssag og forsøg på at forpurre ægteskabet.

En svækket Christen Linde søgte i 1756 retur til Tirsbæk og døde samme år efter et barnløst ægteskab med Maren Loss.

Kørsel til Kjærgaardsholm arrangeres som samkørsel i private biler eller evt. bus, afhængig af antallet af tilmeldte. Prisen for foredraget er mellem 80 og 100 kr pr. person.

Yderligere oplysninger og tilmelding ved henvendelse til  Gunnar Skibsholt, Engum Lokalhistoriske Forening,
mail: ,  tlf. 2016 7320.

Aftenvandring 2024

Strandstien ca. 1938

Vandringen fandt sted mandag den 27. maj 2024.

Årets tema var ”En vandretur fra Brønsodde til Bybæk”.

Vi har i den anledning allieret os med Leif Brogaard, som gennem et mangeårigt kendskab til området har erhvervet sig en stor viden om en række af de boliger, vi kommer forbi, lige fra små fiskerhuse til store patriciervillaer.

Leif ledede vandreturen og fortalte historier om både boligerne og deres  beboere de steder, hvor vi har valgt at gøre holdt.

Se hvordan arrangementet gik – klik her

Generalforsamling 2024

Der afholdtes

Generalforsamling i Bredballe Lokalhistoriske Forening
Mandag den 11. marts 2024 kl. 19.00
i Bredballe sognegård, Kirkebakken 46, 7120 Vejle Øst

Efter generalforsamlingen fik vi besøg fra Engum Sogns Lokalhistoriske Forening.
De fortalte om Engum Sogn før og nu – og om Tirsbæk Gods.

Referat fra generalforsamlingen, bestyrelsens beretning og regnskab for 2023 kan ses her

Årshæfte 2023

Årshæftet 2023 med titlen “Gartnerier og frugtplantager i Bredballe” fortæller historien om de virksomheder, der har været omkring Bredballe, indtil områderne blev udstykket til parcelhusområder.

Hæftet er uddelt til foreningens medlemmer og kan købes ved henvendelse til foreningen.

Forordet, det beskriver hæftets indhold, kan ses her

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Foredrag 2023

Bredballe Lokalhistoriske Forening afholdt foredrag

Mandag den 6. november 2023 kl. 19.00 i Bredballe Sognegård, Kirkebakken 46, 7120 Vejle Øst.

Mikael Schultz, direktør for Vejle Spildevand, holdt foredrag over emnet:

                                                      100 års indsats for Vejle Fjords miljøtilstand

Med særligt fokus på kloakker, spildevand og klimaændringer tog Mikael Schultz os med på en rejse fra 1923 til i dag.

Læs mere om foredraget her eller under Arrangementer/Tidligere arrangementer

Aftenvandring 2023

Bredballe Kirke og Kirkegård, ca 1950

Årets aftenvandring havde temaet “En vandring på kirkegårdene ved Bredballe Kirke”

Vandringen foregik torsdag den 1. juni 2023 i samarbejde med Bredballe Menighedsråd.

Kirsten Dalager fra Kirkegårdsudvalget bød velkommen til de ca 80 fremmødte, hvorefter Bredballe Lokalhistoriske Forening gav en introduktion til aftenens forløb.

Herefter deltes de tilstedeværende op i 3 grupper, som med hver deres guide og hver deres udgangspunkt påbegyndte aftenvandringen. Der blev gjort holdt ved gravsteder, som kunne have særlig interesse.

Efter vandringen var menighedsrådet vært med kaffe og kager.

Se mere om aftenvandringen under Arrangementer/Tidligere arrangementer

Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling i Bredballe Lokalhistoriske Forening blev afholdt

Mandag den 6. marts 2023 kl. 19,00

i Bredballe Sognegård, Kirkebakken 46, 7120 Vejle Øst.

Efter generalforsamlingen holdt Tore Teglbjærg fra Vejle Stadsarkiv foredrag om

Forlystelseslivet ved Tirsbæk.

Se Bestyrelsens beretning, Referat fra generalforsamlingen og Regnskab 2022

Årshæftet 2022Årshæftet 2022 med titlen “Billedkunst I Bredballe” er en fortælling om nogle af de kunstnere, der har eller har haft deres gang i Bredballe.
Hæftet er uddelt til foreningens medlemmer.

En oversigt over hæftets indhold kan ses her


Årshæftet 2021

Fortællinger fra det gamle Bredballe
-består af fire af hinanden uafhængige historier om
markante personligheder der har boet og levet i Bredballe

Medlemmerne har fået det lagt i postkassen

Ny donation

Fra Ann Andersen og Torben Tuuslev har vi modtaget et fint maleri udført  af Fritz Christensen.
Motivet er udsigten over Vejle fjord set fra kunstnerens terrasse på Solvej 20.
I vores årsskrift fra 2015 kan du læse mere om Fritz Christensen

Bredballe – dengang og nu

I anledning af foreningens 25 års jubilæum i 2019 har vi udgivet bogen om Bredballes historie, den kan stadig købes.

Om Bredballes historie…

Årshæftet 2020

Busruten Vejle – Tirsbæk
Er en fortælling om rutebilkørslen mellem Vejle og Bredballe

Læs mere om hæftet Årshæftet 2020 “Busruten Vejle – Tirsbæk”

Hæftet er omdelt til alle medlemmer primo december 2020

Fiskerhuset ved Tirsbæk strand

Se billeder fra foredraget om fiskerhuset ved Tirsbæk strand – Klik her

“Signes Hus” – Donation

Fra Carl C. Hansen i Roskilde har vi modtaget en fornem donation i form af to billeder begge forestillende Strandvejen 37 – måske bedre kendt som  “Signes Hus.”