Korrektion til bogen “Bredballe – dengang og nu”

I forbindelse med redigering af bogen “Bredballe – dengang og nu” er der beklageligvis indsneget sig en fejl i historien om fæstegårdene i Bredballe By – side 64. Afsnittet skulle have været som følger:

Fæstegård nr. 8 – Pedersminde

Centerområdet i Bredballe By

Efterfølgende er der sket store ændringer. Fem af fæstegårdene er udflyttet i forbindelse med landboreformerne, og nogle af fæstegårdene er delt op i arvelod til efterkommere og udflyttet. De fleste af fæstegårdene eksisterer ikke mere, og det samme gælder udflyttergårdene.

Udover fæstegårdene var 12 parceller langs Høragerbækken udlagt som husmandslodder. Mortensminde (Bjerreager 58), som her ses pyntet med sne, er en af de sidste gårde i Bredballe i drift.