arkiv.dk

Fra SLA – “Sammenslutningen af Lokalarkiver” – har vi modtaget følgende, der fortæller lidt om hjemmesiden: arkiv.dk

Fakta www.arkiv.dk

Der findes ca. 600 lokal- og stadsarkiver i Danmark. 550 af dem bidrager med materiale til arkiv.dk.

Ca. 60 af landets store professionelle lokal- og stadsarkiver bidrager med materiale.

De fleste små lokalarkiver drives som foreninger af frivillige.

Arkiverne har siden slutningen af 1980’erne arbejdet med at registrere billeder og originalpapirer elektronisk.

Arkiverne har indtil nu registreret 2.948.052 originalpapirer og billedmateriale elektronisk. Af dem er 1.841.254 nu tilgængelige på nettet.

På arkiv.dk kan man blandt andet finde:

 • Fotografier
 • Dagbøger
 • Stedbeskrivelser
 • Notater
 • Plakater
 • Breve
 • Regnskaber
 • Dias
 • Lydbånd
 • Smalfilm
 • Videooptagelser

Materialet stammer primært fra lokalområdernes virksomheder, foreninger og privatpersoner. Nogle arkiver opbevarer desuden arkivalier fra kommunale forvaltninger.

Det ældste materiale i det digitale arkiv daterer sig tilbage til 1600-tallet.

Sammenslutningen af Lokalarkiver vurderer, at de danske arkiver ligger inde med omtrent 50 millioner billeder og langt over 100 hyldekilometer originalpapirer.

Materialet på arkiv.dk er omfattet af almindelige regler for ophavsret.

Arkiverne tager med glæde imod arkivmateriale af enhver art. Både gammelt og nyt.

A.P. Møller Fonden har doneret 1,8 mio. kr. til udviklingen af www.arkiv.dk. Beløbet har dækket to tredjedele af udgifterne til udviklingen.

Arkiv.dk har i udviklingsperioden gået under navnet Arkibas.