Foredrag – Spildevand

Gravearbejde på Mølgårdsvej

Bredballe Lokalhistoriske Forening afholdt foredrag

Mandag den 6. november 2023 kl. 19.00 i Bredballe Sognegård, Kirkebakken 46, 7120 Vejle Øst.

Mikael Schultz, direktør for Vejle Spildevand, holdt foredrag over emnet:

                                                      100 års indsats for Vejle Fjords miljøtilstand

Med særligt fokus på kloakker, spildevand og klimaændringer tog Mikael Schultz os med på en rejse fra 1923 til i dag.

Mikael Schultz

Resume fra Mikael Schultz’ foredrag den 6. november 2023 i Bredballe Sognegård

Hvem af os har ikke i de sidste par år oplevet at blive påtvunget en pause i den travle hverdag, hvor man har kunnet nyde udsigten fra Kirkebakken eller Strandvejen, mens en gravko eller en lastbil med enorme kloakrør brugte uendelig tid på at manøvrere frem og tilbage på tværs af kørebanen. Og når man så endelig blev sluppet fri, har man kunnet mærke, hvordan bilens fjedre klagende gav efter, når man kørte hen over de huller og render med grus, som tidligere opgravninger havde efterladt i den i forvejen temmelig sølle asfaltering.

Det var som en konsekvens af disse oplevelser, som jo snart har stået på i så lang tid, at man kan begynde at se historisk på det, at Bredballe Lokalhistoriske Forening den 6. november 2023 havde inviteret direktøren for Vejle Spildevand, Mikael Schultz, til at komme og fortælle os lidt om Vejles behandling af spildevand både historisk og aktuelt.

Og med sit lune og sin store viden om emnet formåede foredragsholderen at tage de ca. 80 tilhørere tilbage til der, hvor det hele startede med natmænd, der i nattens mulm og mørke skaffede latrintøndernes ildelugtende indhold af vejen, over koleraens rasen i midten af 1800tallet, hvor Vejle forunderligt nok slap fri, mens fx København fik decimeret sit indbyggertal. Derefter Vejle Kommunens første spæde forsøg på kloakering, som sendte spildevandet ud i Inderfjorden, og her kunne Mikael Schultz på malende vis beskrive, hvordan byens unge fik svømmeundervisning omgivet af indholdet af disse nye kloakrør. Endelig kunne han med små instruktive filmstumper forklare os, hvad det er, der rent faktisk sker i disse år, og hvorfor det kræver så meget tålmodighed at være bilist i Bredballe i øjeblikket.

Formålet med de mange kloakopgravninger er at separere (afskille) spildevand og regnvand. I de gamle kloaksystemer er der en fælles ledning for regnvand og spildevand. Det betyder, at der ved kraftig regn sker en overbelastning af kloak-systemet, så der nogle steder udledes en blanding af regn- og spildevand til vandløb og fjord. Når de to vandmængder adskilles, vil al spildevand gå til rensningsanlægget og dermed bliver renset. Endelig kunne han pege fremad og inddrage de bestræbelser på klimatilpasninger, som også bliver mere og mere nødvendige.

Undervejs var vi selvfølgelig også inde på den fortvivlende tilstand, som Vejle Fjord befinder sig i for tiden, og hvor en enlig skrubbe blev landskendt ved at være den sidste fisk I Vejle Fjord. Med sit meget malende lagkagediagram påviste Mikael Schultz, at når de sidste tilretninger af kloaksystemet er klaret, udgør det, som kommer fra spildevandet, kun et meget lille kagestykke sammenlignet med det stykke, som kommer fra landbrugets gødskning.

Det er klart, at sådan en lagkage med dens politiske implikationer kalder på kommentarer, og man har vist sjældent ved foreningens arrangementer oplevet en sådan spørgelyst, hvor Mikael Schultz i sine svar beredvilligt stillede sin store viden til rådighed.

En meget spændende og instruktiv, men også –  med henblik på fjordens tilstand –  en meget trist aften.

Fra bestyrelsens side vil vi gerne takke foredragsholderen, ligesom vi gerne vil takke Sognegården for endnu engang at stille lokaler til rådighed for vores arrangementer, og endelig vil vi gerne rette en stor tak til vore trofaste medlemmer, som altid møder frem i et stort antal til vore arrangementer, samt udefra kommende “nye ansigter”, som også fandt det værd at gæste vort efterårsforedrag.

På bestyrelsens vegne
Kjeld Bjerrum Jensen