Donation fra INSERO Horsens

Bredballe, 16-05-2017

Som tidligere informeret ved forskellige lejligheder, arbejder vi på at gøre foreningens samling alment og offentlig tilgængelig på portalen arkiv.dk.

Denne opgave indebærer et betydeligt stykke arbejde, lige som den fordrer tilstedeværelse af forskelligt udstyr i form af scanner, pc’er og til dels printer, samt diverse software.

Det er en stor glæde at kunne meddele, at vi efter ansøgning har fået bevilliget et tilskud på kr. 10.000,00 til hjælp til anskaffelse af det nævnte udstyr fra INSERO Horsens (www.insero.dk). Vi er INSERO meget taknemmelige for deres imødekommenhed med denne donation.

Vi er startet på arbejdet i det meget små, idet Vejle Stadsarkiv velvilligt har stillet udstyr til rådighed for os i uddannelsesfasen. Med donationen fra Insero er der skabt mulighed for, at vi for alvor kan komme i gang, og fremdriftsplanen er, at vi vil indkøbe det nævnte udstyr og installere dette i lokalet på Hældagerskolen, således at vi umiddelbart efter sommerferien kan begynde at sætte fart i arbejdet.