Generalforsamling 2019 – Beretning

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen i Bredballe Lokalhistoriske Forening
mandag, den 4. marts 2019 i Bredballe Sognegård

Årets første begivenhed var den årlige generalforsamling, der fandt sted den 5. marts her i Sognegården. Traditionen tro var der et fint fremmøde, og generalforsamlingen forløb som vanligt i god ro og orden med Vagn Schultz som den altid myndige dirigent.
Efter generalforsamlingen havde vi fornøjelsen at høre et særdeles spændende foredrag af Ove Nielsen, der på levende og lun vis fortalte om sit liv og virke som både forvalter på Øster Grundet og som tidligere byrådsmedlem og viceborgmester i Vejle kommune

Mandag den 14. maj stod der aftenvandring på programmet. Aftenvandringen var henlagt til den såkaldte ”granskov” – skoven der strækker sig fra Kirkebakkehallen i syd til Troldebakken i nord, Skolehjemmet i vest og Kirkebakken i øst. Turen var tilrettelagt af Bent Mikkelsen, der kunne berette, at området, der havde været en yndet legeplads i hans barndom, tidligere havde rummet både fiskedamme og savværk, inden en stor del af området var blevet gravet ud for at skabe rum for Kirkebakkeskolen, Kirkebakkehallen og sportspladsen.
Efter turen gennem den smukke og forårsklædte skov, og i et flot vejr, indtog vi den medbragte kaffe i det tidligere cafeteria i Kirkebakkehallen.

Mandag den 22. oktober løb vort efterårsforedrag af stablen. Med udgangspunkt i en artikel Mogens Ladegaard tidligere har skrevet, og som blandt andet er publiceret i Engum Sogns Årbog 2018, fortalte Mogens meget levende om fiskerhuset ved Tirsbæk strand og om de fiskerslægter, der er udgået herfra.
Efter foredraget viste vi nogle af de mange billeder af fiskere og fiskermiljøet, vi i foreningen er i besiddelse af.
Til både aftenvandringen og efterårsforedraget var der, man fristes næsten til at sige: sædvanligvis, et særdeles flot fremmøde, idet der deltog 60 – 80 medlemmer til hvert af arrangementerne.

I sidste uge af november var det så tid for distribution af årshæftet.
Med titlen ”Mit Bredballe,” beretter Bent Mikkelsen på levende vis om sin barndom og ungdom i Bredballe og om en murerfamilies både spændende og virksomme liv i området. Fortællingen giver et fint indblik i, hvordan livet levedes for trods alt ikke så mange år siden, og er samtidig en historie om, hvorledes familien Mikkelsen i flere generationer har været med til at sætte sit præg på udviklingen i Bredballe.

Vi har tidligere berettet om vores lokaliteter på Hældagerskolen, og vi kan nu sige, at vi er kommet endelig på plads, at vi har fået anskaffet det nødvendige udstyr, og at vi har rigtig gode faciliteter for vort fremtidige virke.
Med blandt andet god hjælp fra to frivillige er vi kommet godt i gang med at scanne vore billeder, men vi må også erkende, hvad der dog ikke er kommet som den store overraskelse for os, at opgaven er ganske stor, og at den vil tage en rum tid, og vi er således endnu ikke kommet i gang med indrapporteringen til arkiv.dk

I året der er gået, har vi igen deltaget i historie undervisningen både på Hældagerskolen og på Kirkebakkeskolen, hvor der dels har stået 2. verdenskrig i Bredballe på programmet og dels en generel fortælling om Bredballes udvikling gennem tiderne.
Da såvel skolerne som vi finder stor nytte i at dele Bredballes historie med eleverne, både tror og håber vi, at dette samarbejde vil udvikles og formaliseres over de kommende år.

Og medlemstallet: Igen i år kan vi berette om et svagt stigende antal medlemmer i foreningen, hvilket vi selvsagt ikke er utilfredse med. Vi har pt. det største medlemsantal i foreningens historie, og vi har aktiviteter i gang, der blandt andet tager sigte på at sprede kendskabet til foreningen yderlegere ud.

Traditionen tro er der mange vi skylder en stor tak for support og assistance i året:
Hældagerskolen skal have tak for at lægge rammerne til, at vi har rigtig gode arbejdsforhold for vort virke.

Stadsarkivet skal vi takke for en altid god support og et altid godt samarbejde omkring det faglige – dette ikke mindst når vi taler Arkibas og arkiv.dk.

Vejle Amts Folkeblad ved tidligere Vibeke Kruse og i dag Leif Baun takker vi for en altid positiv holdning til at bringe omtale og referater fra vores arrangementer.

Til menighedsrådet skal der lyde en tak for at vi altid er velkomne her i lokalerne til vore arrangementer.

En speciel tak til Leif Brogaard, der sidste år forlod bestyrelsen. Leif har altid meldt sig klar og stået os bi i forbindelse med skoleundervisningen og i andre situationer, hvor vi har haft behov.

Sluttelig skal Bent Mikkelsen have en meget stor tak. Dels for dette års årshæfte men også for sin altid store velvillighed og sit engagement i forbindelse med vores forskellige aktiviteter, og ikke mindst for altid at stå til rådighed som en uundværlig livline, i forbindelse med de spørgsmål, der til stadighed popper op.

Og så til sidst, og vel vidende at nærværende beretning er beretningen om foreningens virke i det forgangne år, skal vi ikke undlade at nævne, at 2019 er året, hvor Bredballe Lokalhistoriske Forening kan fejre sit 25 års jubilæum. Vi har i bestyrelsen gjort os forskellige tanker og ideer til, hvorledes vi kan markere jubilæet, og vi vil informere om dette løbende gennem året.