Medlemskab

Du kan melde dig ind i Bredballe Lokalhistoriske Forening ved at kontakte et af bestyrelsens medlemmer.

Kontingent andrager Kr. 100,00 pr. år pr. husstand, og gælder for kalenderåret.

Kontingentet kan indbetales til foreningens konto i Danske Bank: Reg. nr. 1551, Konto nr. 328 861 3974. Husk at anføre indbetaler og evt. medlemsnummer.

Ved indmeldelse modtager du foreningens senest udgivne årsskrift.