Generalforsamling 2024

Der indkaldes  til

Generalforsamling i Bredballe Lokalhistoriske Forening

Mandag den 11. marts 2024 kl. 19.00

i Bredballe Sognegård, Kirkebakken 46, 7120 Vejle Øst.

med følgende dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af suppleant til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes til formanden, Henrik Schultz, Dampskibsvejen 17, 7120 Vejle Øst senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på mailadressen .

Efter generalforsamlingen vil der være foredrag om Engum og Tirsbæk.
Her vil Gunnar Skibsholt fortælle om:
Engum Sogn før og nu – efter at indbyggertallet i sognet er blevet mere end fordoblet med den nye
bebyggelse i Tirsbæk Bakker, og

Mogens Ladegaard fortæller om:
Markante godsejere og fruer på Tirsbæk – myter og sagn samt deres eftermæle i Engum Kirke
og i Hornstrup Kirke.