Generalforsamling 2018 – Referat

Referat fra generalforsamlingen i Bredballe Lokalhistoriske Forening den 5. marts 2018 i Bredballe Sognegård

Der var fremmødt ca. 70 medlemmer.

Formanden Preben Sørensen bød velkommen, og takkede for det store fremmøde, og det at man prioriterer foreningen på trods af vejret og det at DR sender ”badehotellet” samtidig med vort møde. Herefter fortalte han kort om aftenens program og bød aftenens gæstetaler – tidligere forvalter, byrådsmedlem og viceborgmester Ove Nielsen – velkommen.

Første punkt var valg af dirigent, og Vagn Schultz blev i lighed med tidligere år valgt, og styrede aftenens program til alles tilfredshed.

Herefter aflagde formanden beretning om foreningens aktiviteter i 2016 (se bilag med formandens beretning).

Regnskabet blev gennemgået af Erna Juul (se bilag med årsregnskabet). Årets overskud blev kr. 4.620 og foreningens formue voksede til kr.121.306, hvilket alle fandt meget tilfredsstillende. Både beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt.

Kontingentet for 2018 blev uændret sat til kr. 100 pr. husstand.

Preben Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen, og Henrik Schultz blev nyvalgt.
Ove Christensen blev genvalgt som suppleant..
Som revisor blev Anne Mikkelsen genvalgt.

Der var ikke indkommet forslag eller spørgsmål, så dirigenten takkede for den hurtige og nemme gennemførelse af jobbet og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært med kaffe/te og brød.

Som afslutning på aftenen holdt Ove Nielsen et spændende, humorfyldt og yderst interessant og forrygende godt foredrag om hans opvækst, voksenliv og virke med fokus på Bredballe og Hornstrup, som forsamlingen kvitterede for med et stort og velfortjent bifald.

Referent
Leif Brogaard