Kontakt

Bredballe Lokalhistoriske Forening
v/ Preben Sørensen
Smedevangen 21
7120 Vejle Ø
Telefon: 75 81 59 56
Email: