Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling finder sted

mandag, den 4. marts 2019 kl. 19.30

i Bredballe Sognegård, Kirkebakken, Bredballe, Vejle Øst.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes senest den 24. februar 2019 til Preben Sørensen, Smedevangen 21, 7120 Vejle Ø, mail:

Efter generalforsamlingen vil Vibeke Kruse, tidligere journalist ved Vejle Amts Folkeblad, holde foredrag om Bredballes udvikling fra landsby- og fiskersamfund til det populære bysamfund: 7120 Vejle Øst!

Bestyrelsen