Referat

Referat fra generalforsamlingen den 13. marts 2017

Der var fremmødt ca. 100 medlemmer

Formanden Preben Sørensen bød velkommen, og takkede for det store fremmøde og tog det som et udtryk for en levende forening. Herefter fortalte han kort om aftenens program og bød aftenens gæstetaler – Vibeke Østergaard fra Stadsarkivet – velkommen.

Første punkt var valg af dirigent, og Vagn Schultz blev i lighed med tidligere år valgt, og styrede aftenens program til alles tilfredshed.

Herefter aflagde formanden beretning om foreningens aktiviteter i 2016 (se bilag med formandens beretning).

Regnskabet blev gennemgået af Erna Juul. Årets overskud blev kr. 15.593 og foreningens formue voksede til kr.116.686, hvilket alle fandt meget tilfredsstillende. Både beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt (se bilag med årsregnskabet).

Kontingentet for 2018 blev uændret sat til kr. 100 pr. husstand.

Erna Juul, Margrethe Kastberg og Kurt Meiner Hansen blev alle genvalgt til bestyrelsen.

Karsten Kidmose blev genvalgt som suppleant..

Som revisor blev Helle Christensen genvalgt.

Der var ikke indkommet forslag eller spørgsmål, så dirigenten takkede for den hurtige og nemme gennemførelse af jobbet og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært med kaffe/te og brød

Som afslutning på aftenen holdt Vibeke Østergaard et spændende og yderst interessant og forrygende godt foredrag om fotograf Oskar Jensen og hans bredballebilleder, som  hele forsamlingen interesseret kommenterede med navne og steder.

Referent

Leif Brogaard