Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling finder sted mandag, den 4. marts 2019 kl. 19.30 i Bredballe Sognegård, Kirkebakken, Bredballe.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Emner der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.